Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Vietbank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 26/4/2017, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh 2016, tờ trình và kế hoạch kinh doanh của năm 2017.

 


Theo đó, kết thúc năm tài chính 2016 Vietbank đã đạt được một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu. Cụ thể, tổng tài sản đạt 36.702 tỷ đồng, tăng 11% so với 2015. Vốn điều lệ đạt 3.249 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đạt 30.186 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ 26.313 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015. Nợ xấu kiểm soát ở mức 1.7%.

Về định hướng hoạt động năm 2017, Vietbank sẽ nâng tổng tài sản lên mức 46.009 tỷ đồng, huy động vốn tăng 37.836 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 29.053 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu cam kết dưới 2%. Trong năm 2017, Vietbank sẽ cơ cấu lại hệ thống nhân sự, tăng cường các nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; nâng cao tốc độ tăng trưởng tín dụng, huy động, dịch vụ kinh doanh ngoại hối, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành Chiến lược và định hướng phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp 11 Quỹ tiết kiệm thành Phòng giao dịch và nâng cấp 03 Phòng giao dịch thành chi nhánh trên địa bàn TPHCM và Hà Nội sau khi được NHNN phê duyệt…

 

 

Với mục tiêu từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại trong năm 2016 và tận dụng những cơ hội để vượt qua những thách thức trong năm 2017, Vietbank sẽ tạo nên những đột phá bằng sự tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của ngân hàng nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính ngày càng toàn diện hơn với trách nhiệm cao nhất, đồng thời cũng từng bước xây dựng lại hình ảnh và diện mạo mới cho Vietbank trong năm 2017.


Ngân hàng điện tử