Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Chính sách chất lượng VIETBANK

Chính sách chất lượng VIETBANK

VIETBANK CAM KẾT

1. THỎA MÃN CÁC NHU CẦU KHÁCH HÀNG

 • Luôn phục vụ khách hàng với thái độ tận tâm;
 • Mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng;
 • Đầu tư công nghệ thông tin, làm cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm ứng dụng phương thức giao dịch hiện đại giữa khách hàng với VIETBANK;
 • Không ngừng học hỏi, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ và các hoạt động của VIETBANK;

2. TÔN TRỌNG & ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI THỎA ĐÁNG CỦA NHÂN VIÊN

Mỗi CBNV của VIETBANK được xem là một cổ đông với vốn góp là năng lực, nhiệt huyết, sự tận tâm hết mình vì công việc. CBNV của VIETBANK được hưởng:

 • Mức thu nhập cạnh tranh
 • Chế độ phúc lợi thỏa đáng
 • Sự thăng tiến về vị trí và chuyên môn
 • Cơ hội được rèn luyện

3. DUY TRÌ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH MINH BẠCH

 • Đảm bảo sự phát triển an toàn của VIETBANK
 • Giữ gìn đạo đức trong kinh doanh

4. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

 • Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật
 • Mỗi thành viên của VIETBANK có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng & môi trường thể hiện qua các hành động cụ thể hàng ngày.
   

Ngân hàng điện tử