Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Ban Điều Hành


Ông Nguyễn Đăng Thanh - Tổng Giám Đốc

Ban Kiểm Soát


Bà Lê Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm Soát

Hội Đồng Quản Trị


Ông Dương Ngọc Hòa- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Thông điệp ban lãnh đạo


Chào mừng Quý vị đến với Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị trong thời gian qua cũng như sự quan tâm đến những triển vọng hợp tác...

Quá trình hình thành và phát triển


Quá trình hình thành và phát triển

Tầm nhìn - Sứ mệnh -Giá trị cốt lõi


Xây dựng Ngân hàng Việt Nam Thương Tín trở thành Một Ngân hàng hoạt động theo mô hình Ngân hàng thương mại có quy mô đa năng hiện đại phù hợp với các chuẩn mực quốc tế ...

Xem thông tin theo ngày :

Ngân hàng điện tử