Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Sản phẩm cho vay
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

TĂNG HẠN MỨC GIẢI NGÂN NHANH TRONG 24H

TĂNG HẠN MỨC GIẢI NGÂN NHANH TRONG 24H

 1. Sản phẩm áp dụng:
Tất cả các sản phẩm, mục đích vay vốn.
2. Thời gian khuyến mại: 02/03/2016 – 02/08/2016
3. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống.
4. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng thỏa những điều kiện sau:
(i) Khách hàng vay hiện hữu, có thời gian quan hệ tín dụng tại Vietbank tối thiểu 18 tháng tính đến ngày khách hàng phát sinh nhu cầu vay; và
(ii) Không phát sinh nợ quá hạn trên 10 ngày trong 18 tháng tính đến ngày khách hàng phát sinh nhu cầu vay ; và
(iii) Có tài sản đảm bảo là nhà ở, đất ở tại đô thị đã thực hiện thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ theo quy định của Vietbank.
5. Nội dung ưu đãi:
- Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo (dựa trên kết quả định giá TSĐB hiện hữu của Vietbank tại thời điểm xem xét cho vay tăng thêm) tối đa là 90%.
- Thời gian xử lý hồ sơ vay tối đa 24 giờ tính từ khi khách hàng phát sinh nhu cầu vay.
- Ưu đãi phí:
 Miễn phí giao dịch chuyển khoản/chuyển tiền trong nước tại quầy khi khách hàng sử dụng tiền giải ngân để chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng/đối tác tại các TCTD khác.
 Miễn phí đối với các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận thế chấp tài sản đảm bảo tăng thêm.
6. Cách thức tham gia:
- Các khách hàng thỏa điều kiện chương trình đến Vietbank thực hiện yêu cầu vay vốn.


Ngân hàng điện tử