Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Sản phẩm cho vay
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

TUỔI THÂN MAY MẮN

TUỔI THÂN MAY MẮN

Mừng năm Bính Thân - Tri ân khách hàng, VietBank triển khai Chương trình khuyến mại “Tuổi Thân may mắn” từ 02/03/2016 đến 30/09/2016 dành riêng cho khách hàng tuổi Thân (Tính theo tuổi Âm Lịch)

 1. Sản phẩm áp dụng:
Các khoản vay giải ngân mới kể từ ngày triển khai chương trình (không bao gồm các khoản vay CCSTK)
2. Thời gian khuyến mại: 02/03/2016 – 30/09/2016
3. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống.
4. Đối tượng áp dụng:
- Khách hàng cá nhân tuổi Thân: sinh năm 1944/1956/1968/1980/1992
- Khách hàng doanh nghiệp:
• Doanh nghiệp vay có năm thành lập là 1980/ 1992/ 2004/ 2016.
• Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Người được uỷ quyền giao dịch với Vietbank có năm sinh là 1944/1956/1968/ 1980/ 1992

*) Tuổi Thân tính theo năm Âm Lịch
5. Nội dung ưu đãi:
- Giảm lãi suất cho vay đến 0.09%/năm tính trên số tiền giải ngân.
- Thời gian ưu đãi lên đến 12 tháng.
- Khách hàng có thể lựa chọn nhận tiền ưu đãi theo 01 trong 02 cách sau:
(i) Giảm lãi vay trực tiếp trên tài khoản vay giải ngân được ưu đãi.
(ii) Nhận ngay một lần bằng tiền mặt tại thời điểm giải ngân.
6. Cách thức tham gia:
Khách hàng thuộc đối tượng chương trình và có khoản vay giải ngân mới từ 99 triệu đồng trở lên trong thời gian triển khai ưu đãi (không bao gồm các khoản vay CCSTK).


Ngân hàng điện tử