Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm quyền chọn

Tiết kiệm quyền chọn

 “Tiết kiệm quyền chọn” là sản phẩm mà khách hàng có thể linh hoạt chọn kỳ hạn gửi và hưởng lãi suất có kỳ hạn khi gửi tiền không tròn tháng.


- Tiện ích:
• Khách hàng có thể gửi tiền với thời gian gửi không tròn tháng (35 ngày, 48 ngày,…) mà vẫn hưởng lãi suất có kỳ hạn cho tổng thời gian thực gửi theo cam kết ban đầu.
• Chủ động lựa chọn ngày đáo hạn để phù hợp với kế hoạch tài chính của Khách hàng.


- Đặc tính:

• Sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân.
• Kỳ hạn gửi linh hoạt từ 30 ngày đến 364 ngày.
• Áp dụng lãi suất có kỳ hạn, cố định trong suốt thời gian gửi.
• Khách hàng được nhận lãi vào cuối kỳ hạn gửi.
• Sổ tiết kiệm được cho/tặng, thừa kế , chuyển nhượng , ủy quyền cho người khác.


Ngân hàng điện tử