Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm Tích Tài

Tiết kiệm Tích Tài cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng gửi tiết kiệm trung dài hạn nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt vốn và lãi suất thả nổi cam kết không thấp hơn lãi suất gửi ban đầu.

 

1. Tiện ích:

- Lãi suất thả nổi linh hoạt theo thị trường, cam kết luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm gửi.
- Vay 100% tiền gửi với mức lãi suất ưu đãi khi gửi từ ½ kỳ hạn.
- Đa dạng kỳ lãnh lãi: hàng tháng, hàng quý, hàng năm

2. Đặc tính:

- Đối tượng: cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sống, cư trú hợp pháp tại Việt Nam
- Loại tiền gửi: VNĐ
- Kỳ hạn: 24, 36 tháng
- Số tiền gửi tối thiểu: 50,000,000 VNĐ
- Định kỳ lãnh lãi: hàng tháng, hàng quý, hàng năm (Xem lãi suất tiết kiệm tích tài)


Ngân hàng điện tử