Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND

Tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND

Bạn mong muốn tích lũy vốn để thực hiện dự định riêng trong tương lai và kỳ vọng các khoản tiết kiệm này sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ của VIETBANK là một lựa chọn đúng đắn và an toàn cho bạn.

  • Khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cạnh tranh tương ứng với kỳ hạn gửi;
  • Khi đến hạn, VIETBANK tự động gia hạn (vốn, lãi), sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm gia hạn. Ngoài ra, khách hàng có thể rút tiền trước hạn;
  • Khách hàng có thể sử dụng sổ tiết kiệm để đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại VIETBANK hoặc xác nhận khả năng tài chính cho mình, thân nhân đi du lịch, học tập... ở nước ngoài.

 Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử