Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiền gửi tiết kiệm
Sản phẩm cho vay Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi thanh toán Ngân hàng điện tử Sản phẩm và Dịch vụ khác

Tiết kiệm linh hoạt vốn

Tiết kiệm linh hoạt vốn

Với sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt vốn của VIETBANK, bạn có thể chủ động sử dụng một phần vốn trong số tiền tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng mà vẫn được bảo toàn lãi suất và kỳ hạn gửi của phần vốn gốc còn lại…

  • Khách hàng có thể rút 1 phần vốn gốc trong thời gian gửi mà số vốn gốc còn lại vẫn giữ nguyên lãi suất và kỳ hạn gửi.
  • Khách hàng không phải tất toán STK hiện tại để mở lại một STK khác với số vốn gốc còn lại.
  • Không giới hạn số tiền rút vốn mỗi lần và số lần rút vốn;
  • Được hưởng lãi suất tiền gửi cạnh tranh.

Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử