Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Dịch vụ Thu hộ - Chi hộ

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp quản lý thu chi hiệu quả, tiết kiệm tối ưu quỹ thời gian, hạn chế mọi rủi ro tiền mặt và giảm thiểu chi phí quản lý hoạt động, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín ( Vietbank ) cung cấp dịch vụ Thu hộ - Chi hộ với các tính năng sau:

1) Dịch vụ Thu hộ:
- Thu hộ tại quầy: Khách hàng đến quầy giao dịch của Vietbank để chuyển tiền cho doanh nghiệp bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thu hộ tại địa điểm được khách hàng chỉ định: Vietbank đến địa điểm doanh nghiệp chỉ định để thu tiền mặt và vận chuyển về trụ sở để ghi có vào tài khoản của Khách hàng.
- Thu ngân tại địa điểm được khách hàng chỉ định: Nhân viên Vietbank đến địa điểm doanh nghiệp chỉ định để thu tiền trong ngày. Vận chuyển về trụ sở và ghi có vào tài khoản của Khách hàng.

2) Dịch vụ Chi hộ:
- Dịch vụ chi hộ tại địa điểm được chỉ định: Vietbank sẽ thực hiện chi tiền mặt cho NTH tại địa điểm do Khách hàng chỉ định:

  •  Chi nguyên gói: Toàn bộ số tiền yêu cầu chi sẽ được Vietbank bỏ vào một phong bì lớn, chuyển đến địa điểm được Khách hàng chỉ định và giao số tiền đó cho người được Khách hàng chỉ định.
  •  Chi phong bì – giao người đại diện: Vietbank sẽ chuẩn bị tiền bỏ vào mỗi phong bì theo tên từng cá nhân có trong danh sách khách hàng chỉ định. Vào ngày giao tiền, Vietbank chuyển toàn bộ phong bì trên đến địa điểm được Khách hàng chỉ định và giao cho người được Khách hàng chỉ định.
  •  Chi phong bì – giao từng cá nhân: Vietbank sẽ chuẩn bị tiền bỏ vào mỗi phong bì theo tên từng cá nhân có trong danh sách. Vào ngày giao tiền, Vietbank chuyển toàn bộ phong bì trên đến địa điểm được Khách hàng chỉ định và tiến hành chi trả cho từng cá nhân có trong danh sách.

- Dịch vụ chi hộ tiền mặt tại quầy: Vietbank sẽ thực hiện việc chi tiền tại quầy giao dịch của mình dựa trên yêu cầu của Khách hàng.
- Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu của tổ chức tín dụng khác: Vietbank thực hiện thanh toán hóa đơn hàng hóa/dịch vụ từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng tại Vietbank khi Vietbank nhận được chứng từ ủy nhiệm thu từ Ngân hàng khác được Khách hàng chỉ định.

3) Hồ sơ thủ tục: Nhanh chóng, thuận tiên.

Để được tư vấn, vui lòng liên hệ Các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc. Hoặc hotline: 18001122

 


Ngân hàng điện tử