Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Khi Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền tới bất cứ nơi nào trên thế giới cho các mục đích hợp pháp khác VIETBANK sẵn sàng phục vụ nhu cầu chuyển tiền của Quý khách hàng với dịch vụ tốt nhất và chi phí thấp nhất qua dịch vụ Thanh toán quốc tế tại VIETBANK.

  • Loại hình dịch vụ đa dạng: thư tín dụng (L/C) nhập khẩu, thư tín dụng (L/C) xuất khẩu; chuyển tiền nhập khẩu, xuât khẩu; nhờ thu nhập khẩu – xuất khẩu...
  • Ưu đãi: được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất nhập khẩu
  • Được tư vấn miễn phí về quy tắc, tập quán thương mại quốc tế
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử