Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Gói phí trả trước thông minh

1. Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong Gói phí trả trước thông minh, bao gồm:
- Phát hành bảo lãnh (trong nước, nước ngoài)
- Dịch vụ thanh toán nhập khẩu
- Dịch vụ thanh toán xuất khẩu
- Chuyển tiền (trong nước, nước ngoài)

2. Thời gian triển khai: 23/01/2017

3. Nội dung ưu đãi:

- Gói phí tiết kiệm nhất dành cho khách hàng
- Không giới hạn giá trị mỗi lần giao dịch
- Đóng phí:
  + Khách hàng mới: Đóng phí một lần cho loại sản phẩm/dịch vụ lựa chọn, sử dụng không giới hạn trong tối đa 06 tháng.
  + Khách hàng hiện hữu: Đóng phí một lần, sử dụng trọn gói cả 04 sản phẩm/dịch vụ không giới hạn trong tối đa 06 tháng.


Ngân hàng điện tử