Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tài trợ hợp đồng đầu ra trong nước

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

+ Khách hàng là các doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong ngành hàng được tài trợ:

  • Đối với doanh nghiệp sản xuất: tối thiểu 2 năm.
  • Đối với doanh nhiep thương mại: tối thiểu 3 năm.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

+ Tài trợ ngay khi Khách hàng vừa ký Hợp đồng hoặc ngay sau khi giao hàng
+ Ưu tiên tài trợ các ngành hàng:

  • Dược phẩm, vật tư y tế
  • Nhựa
  • Xây lắp, xây dựng
  • Viễn thông
  • Điện (Vật tư, thiết bị điện)
  • Dệt may

+ Mục đích cấp tín dụng:

  • Thanh toán chi phí mua hàng hóa/nguyên vật liệu đầu vào (bao gồm mua trong nước và mua từ nước ngoài);
  • Thanh toán chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (tiền điện, tiền nước, chi lương,…)

+ Hình thức cấp tín dụng linh hoạt gồm cho vay theo hạn mức/từng lần.

TIỆN ÍCH

+ Đáp ứng nhu cầu vốn cho các Khách hàng thuộc ngành nghề tăng trưởng để thực hiện hợp đồng đầu ra, nhưng không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn.
+ Tài trợ từ khi quyền đòi nợ chưa hình thành theo hợp đồng do Khách hàng xuất trình cho Vietbank.
+ Thời hạn cho vay linh hoạt, phù hợp với tiến độ thực hiện và thanh toán của hợp đồng.


Ngân hàng điện tử