Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu

Chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu

Doanh nghiệp mong muốn thu được tiền ngay sau khi giao hàng, nhưng việc thanh toán hợp đồng xuất khẩu cần thời gian. VIETBANK cung cấp sản phẩm Chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu để quý khách hàng có thể sử dụng ngay số tiền sẽ thu được từ hợp đồng xuất khẩu khi vẫn chưa nhận được tiền từ đối tác.

  • Thuận tiện: tỷ lệ chiết khấu lên đến 100% giá trị hối phiếu
  • Linh hoạt: cấp hạn mức chiết khấu bằng VND / USD để quý khách có thể sử dụng một cách chủ động v
  • Tiết kiệm: Thời gian chiết khấu linh hoạt , thủ tục giải ngân đơn giản, nhanh chóng

- Điều kiện khác: theo từng trường hợp cụ thể của khách hàng và theo qui định hiện hành của VIETBANK.  
- Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất

 


Ngân hàng điện tử