Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Cho vay bổ sung vốn lưu động tài trợ xuất khẩu

Cho vay bổ sung vốn lưu động tài trợ xuất khẩu

Các doanh nghiệp xuất khẩu đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu thường xuyên vềvốn lưu động để thu mua, sản xuất, chế biến, gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. VIETBANK mang đến nguồn tài chính ổn định cho doanh nghiệp thông qua sản phẩm Cho vay bổ sung vốn lưu động tài trợ xuất khẩu.

  • Thuận tiện: Doanh nghiệp có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu có thể được tài trợ mà không phải bắt buộc có tài sản đảm bảo
  • Linh hoạt: Tài trợ bằng hạn mức tín dụng để doanh nghiệp có thể chủ động sử dụng
  • Tiết kiệm chi phí: hạn mức cho vay cao, lãi suất cạnh tranh
  • Thủ tục giải ngân đơn giản, nhanh chóng 
     

- Điều kiện khác: theo từng trường hợp cụ thể của khách hàng và theo qui định hiện hành của VIETBANK.
- Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất


Ngân hàng điện tử