Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Dịch vụ bảo lãnh trong nước

Dịch vụ bảo lãnh trong nước

Với Dịch vụ bảo lãnh trong nước, VIETBANK mang đến nền tảng tài chính vững chắc để doanh nghiệp nâng cao uy tín của doanh nghiệp với đối tác khi thực hiện giao dịch mua bán, đấu thầu, … một cách hiệu quả nhất.

  • Đa dạng: nhiều loại hình bảo lãnh ( Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh bảo hành…) và hình thức phát hành bảo lãnh ( thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh …)
  • Linh hoạt: doanh nghiệp có thểđiều chỉnh số tiền hoặc tăng thời hạn bảo lãnh phù hợp với nhu cầu.
  • Tiết kiệm: thời gian bảo lãnh phù hợp nhu cầu khách hàng với mức phí bảo lãnh cạnh tranh.
  • Loại tiền bảo lãnh: VNĐ hoặcUSD

- Điều kiện khác: theo từng trường hợp cụ thể của khách hàng và theo qui định hiện hành của VIETBANK.
- Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập  tại đây  để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.

 


Ngân hàng điện tử