Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành nhựa

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

 • Khách hàng là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành Nhựa gồm:
 • Doanh nghiệp thương mại nhựa (kinh doanh nguyên liệu nhựa)
 • Doanh nghiệp sản xuất/ hoặc gia công sản phẩm nhựa

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

+ Mục đích cấp tín dụng:

 • Thanh toán chi phí mua hàng hóa/nguyên vật liệu đầu vào (bao gồm mua trong nước và mua từ nước ngoài)
 • Thanh toán chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (tiền điện, tiền nước, trả lương,…)
 • Đầu tư tài sản cố định

+ Hình thức cấp tín dụng:

 • Cho vay ngắn hạn từng lần hoặc theo hạn mức; Trung dài hạn
 • Phát hành L/C, UPAS L/C, bảo lãnh: từng lần hoặc theo hạn mức
 • Chiết khấu: từng lần hoặc theo hạn mức

TIỆN ÍCH

 • Cấp hạn mức tín dụng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng
 • Được xem xét cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo
 • Xem xét nhận tài sản đản bảo là hạt nhựa, Quyền đòi nợ và khỏan phải thu

 


Ngân hàng điện tử