Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tiền gửi thanh toán

Tiền gửi siêu linh hoạt

Tiền gửi siêu linh hoạt

Với sản phẩm Tiền gửi Siêu linh hoạt từ VIETBANK, doanh nghiệp  có thể chủ động sử dụng một phần vốn trong số tiền tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng mà vẫn được bảo toàn lãi suất và kỳ hạn gửi của phần vốn gốc còn lại…

  • Doanh nghiệp có thể rút 1 phần vốn gốc trong thời gian gửi mà số vốn gốc còn lại vẫn giữ nguyên lãi suất và kỳ hạn gửi.
  • Doanh nghiệp không phải tất toán Hợp đồng tiền gửi hiện tại để mở lại một Hợp đồng tiền gửi khác với số vốn gốc còn lại.
  • Không giới hạn số tiền rút vốn mỗi lần và số lần rút vốn;
  • Được hưởng lãi suất tiền gửi cạnh tranh.

Đội ngũ nhân viên VIETBANK trên toàn quốc sẵn sàng tư vấn cho quý khách hàng. Vui lòng truy cập tại đây để tìm điểm giao dịch VIETBANK gần nhất.


Ngân hàng điện tử