Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản ký quỹ (CASA)

Loại hình
tiền gửi

Lãi suất (%/năm)
VND USD EUR AUD; CAD; CHF; JPY; SGD
CASA 0.3% 0% 0% 0%
 

Ngân hàng điện tử