Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiền gửi đa tiện ích

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng
13 tháng 7.10% 6.92% 6.88%
15 tháng 7.30% 7.04% 7.00%
18 tháng 7.50% 7.16% 7.12%
24 tháng 7.80% 7.30% 7.26%
36 tháng 7.90% 7.13% 7.08%

Ngân hàng điện tử