Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm đa lộc

LÃI SUẤT
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
13 tháng 7.10%
18 tháng 7.50%
24 tháng 7.80%

 

HỆ SỐ ƯU ĐÃI
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Từ 1 - <= 2 tháng 4.20%
Từ 3 - 9 tháng 4.70%
Từ 9 - < 12 tháng 5.20%

Ngân hàng điện tử