Phản hồi chất lượng dịch vụ:
(08) 6292-8000   (trong giờ làm việc)
  chamsockhachhang@vietbank.com.vn                             
Trang chủ Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Nhấn vào vị trí tuyển dụng để xem chi tiết
STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng
001 24/07/2014 Nhân viên tư vấn dịch vụ khách hàng
002 23/07/2014 Nhân viên lễ tân
003 23/07/2014 Nhân viên thẩm định tài sản
004 23/07/2014 Giám đốc/Phó giám đốc Phòng giao dịch
005 23/07/2014 Nhân viên tín dụng
006 19/07/2014 Nhân viên hỗ trợ tín dụng

Ngân hàng điện tử