Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Nhấn vào vị trí tuyển dụng để xem chi tiết
STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng
001 26/01/2015 Nhân viên Marketing
002 26/01/2015 Nhân viên kiểm toán nội bộ
003 20/01/2015 Nhân viên kỹ thuật vận hành tòa nhà
004 20/01/2015 Nhân viên khai thác tài sản
005 17/01/2015 Nhân viên phòng nguồn vốn
006 13/01/2015 Nhân viên kinh doanh
007 13/01/2015 Nhân viên Thẩm định tài sản
008 12/01/2015 Giám đốc/Phó giám đốc Phòng giao dịch
009 30/12/2014 Nhân viên thanh toán quốc tế

Ngân hàng điện tử