Bảng tỷ giá hối đoái

Xem tỷ giá theo ngày / vui lòng chọn ngày  
Bảng tỷ giá biến động