Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Xác thực thư bảo lãnh
Số tài khoản(*)
Số seri thư bảo lãnh(*)
Mã xác thực (*)
 
(*) thông tin bắt buộc cung cấp
Số tài khoản
seri thu bao lanh
Ngày phát hành
Giá trị
Bên được bảo lãnh
Hiệu lực thư bảo lãnh
Nội dung

Vui lòng làm đúng các vấn đề sau:


(*) Chuong trinh chi cho phep tra ClJ'U voi cac chung thu bao lanh:

  • Được phát hành từ ngày 09/08/2015.
  • Dưới hình thức văn bản ( khong phai điện Swift).
  • Được phát hành tối thiểu 1 ngày trước thời điểm tra cứu

Ngân hàng điện tử