Địa điểm làm việc

Tp. Hồ Chí Minh

Thu nhập

Thoả thuận

Bằng cấp

Đại học

Kinh nghiệm làm việc

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm

Giới tính

Không yêu cầu

Độ tuổi

22 - 35 tuổi

Số lượng cần tuyển

03 nhân sự

Hạn nhận hồ sơ

30/06/2023

1. Nhiệm vụ:

- Xử lý chứng từ TTQT: Tiếp nhận, kiểm tra (kiểm lần 1) tính hợp lệ của Bộ chứng từ nhập khẩu/xuất khẩu và chuyển kết quả kiểm tra cho cấp trên trực tiếp kiểm tra (kiểm lần 2)

- Xử lý hồ sơ LC, nhờ thu: Tiếp nhận, kiểm tra, soạn điện, hạch toán các giao dịch, hạch toán thu phí liên quan đến thông báo LC xuất khẩu; phát hành/tu chỉnh LC nhập khẩu, chấp nhận/thanh toán nhờ thu nhập khẩu, tra soát.

- Xử lý hồ sơ chuyển tiền: Tiếp nhận, xử lý, soạn điện, hạch toán giao dịch, hạch toán thu phí hồ sơ chuyển tiền quốc tế

- Hỗ trợ tạo điện Swift giao dịch phát hành/tu chỉnh Bảo lãnh sau khi hồ sơ bảo lãnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn TTKD xử lý nghiệp vụ Chuyển tiền, Nhờ thu, LC

- Tạo bảng kê bút toán xử lý trong ngày

- Định kỳ thực hiện báo cáo tháng/quý/6 tháng/năm/đột xuất liên quan đến nghiệp vụ TTQT 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của  cấp quản lý

2. Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương.

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết thông thạo

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu.

- Hiểu biết cơ bản về luật các Tổ chức tín dụng, luật các công cụ chuyển nhượng, các tập quán quốc tế có liên quan.

- Hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính, tiền tệ, nắm rõ về thanh toán quốc tế, ngoại thương, bảo hiểm.

- Hiểu biết về các quy chế, quy định, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc và các văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế, ngoại hối…

- Hiểu biết các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

3. Quyền lợi cơ bản:

−  Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.

−  Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật. 

−  Được thưởng hiệu quả kinh doanh và kết quả công việc của cá nhân.

−  Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)