1/ Mô tả công việc:

 • - Quản lý nhu cầu của các đơn vị/ bộ phận nghiệp vụ về việc khai thác dữ liệu, xây dựng báo cáo; trên cơ sở đó, phân rã các nhu cầu khai thác dữ liệu thành các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn để đặt ưu tiên và định hướng nguồn lực đầu tư đối với hệ thống dữ liệu và các dự án xây dựng nền tảng xử lý dữ liệu phù hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức
 • Quản lý báo cáo theo các vùng dữ liệu, hỗ trợ việc tối ưu, tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu về báo cáo của đơn vị/ bộ phận nghiệp vụ.
 • Khảo sát hiện trạng và đánh giá các nhu cầu của các đơn vị/ bộ phận nghiệp vụ về việc khai thác dữ liệu, xây dựng báo cáo; thực hiện tư vấn và phân tích nhu cầu khai thác dữ liệu từ các đơn vị/ bộ phận nghiệp vụ trong ngân hàng; chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành các yêu cầu về dữ liệu, hệ thống và công cụ hỗ trợ khai thác dữ liệu; phối hợp với các đơn vị phát triển, đưa ra kiến trúc khai thác dữ liệu để cung cấp sản phẩm phù hợp cho đơn vị/ bộ phận nghiệp vụ
 • Tìm hiểu, đề xuất các cải tiến nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian tạo lập báo cáo và truy xuất dữ liệu tại các đơn vị nghiệp vụ trên toàn hàng mà trọng tâm là phát triển kỹ năng tự khai thác dữ liệu tại khối nghiệp vụ cụ thể.
 • Quản lý danh mục dịch vụ báo cáo, trong đó xác định chủ sở hữu của các báo cáo, đơn vị/ bộ phận nghiệp vụ hiện đang sử dụng các báo cáo, cũng như tần suất, mục đích sử dụng dịch vụ dữ liệu.
 • Phối hợp với các bộ phận phát triển báo cáo quản trị từ đó thu thập thông tin nguồn dữ liệu cho các báo cáo thuộc danh mục quản lý
 • Tìm hiểu và đánh giá, đề xuất giải pháp quản lý tập trung danh mục báo cáo, logic mapping báo cáo.
 • Thu thập nhu cầu về dữ liệu để xây dựng các dashboard; thiết kế và phối hợp cùng các đơn vị phát triển để hiện thực hóa các dashboard trên nền tảng dữ liệu tập trung; hỗ trợ các đơn vị sử dụng công cụ BI khai thác dữ liệu từ kho dữ liệu
 • Hỗ trợ kiểm tra số liệu, cung cấp số liệu cho người dung, hoặc đơn vị khác có yêu cầu.
 • Tìm hiểu và ứng dụng các công cụ về lĩnh vực tích hợp dữ liệu.

2/ Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đai học chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng viết SQL, PL/SQL
 • Kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, My SQL…
 • Nắm vững kiến thức về: Data Warehouse, Oracle Database, BigData... Thành thạo PL/SQL và các công cụ tích hợp dữ liệu ELT.
 • Khả năng nghe, nói, đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành CNTT và tài chính ngân hang.
 • Kỹ năng, tư duy lập trình và sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình(.Net C#, Python, Java,…) ứng dụng là một lợi thế;

3/. Nơi làm việc:

- Hội sở - 62A CMT8, P. Võ Thị Sáu, Quận 03, HCM


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)