I. TRÁCH NHIỆM CHÍNHTRÁCH NHIỆM CHÍNH:

 • - Soạn thảo các quy trình, quy định, các văn bản hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ định giá tài sản;
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng định giá tài sản;
 • Tham mưu công việc, tương tác công việc với các Đơn vị/ Phòng/ Ban liên quan cho Lãnh đạo Phòng;
 • Tham khảo/ cập nhật kiến thức và tình hình hoạt động chung của lĩnh vực thẩm định giá;
 • Tư vấn về nghiệp vụ, phương pháp định giá tài sản;
 • Kiểm soát trước các hồ sơ định giá theo phân công của Lãnh đạo phòng;
 • Kiểm soát sau các tài sản đã có kết quả định giá và lập báo cáo định kỳ;
 • Trình ký hồ sơ cho Hội đồng định giá tài sản;
 • Quản lý, theo dõi và báo cáo số lượng, chất lượng hồ sơ định giá (bao gồm hồ sơ phát sinh, hồ sơ đã có kết quả, hồ sơ hủy/ hoãn, hồ sơ trễ) và năng suất làm việc (KPIs) của các nhân sự định giá để tham mưu cho Lãnh đạo phòng;
 • Lưu trữ tài liệu bên trong/ bên ngoài, văn thư đến/ văn thư đi trong nội bộ Phòng ĐGTS; Xuất dữ liệu và lập báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng;
 • Tổng hợp và ban hành khung giá thị trường (khung giá đất, khung giá chung cư,...); Quản lý văn phòng phẩm;
 • Lập bảng chấm công hàng tháng cho nhân sự của Phòng ĐGTS;
 • Tuân thủ các quy trình, quy định do Ngân hàng ban hành trong từng thời kỳ;
 • Đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ theo quy định của Ngân hàng (SLA);
 • Đảm bảo chỉ tiêu năng suất chuẩn quy định cho từng chức danh của Ngân hàng (KPIs);
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Phòng ĐGTS theo phân công của cấp trên trực tiếp, Lãnh đạo Phòng.
 • II. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
 • - Thời gian làm việc tại văn phòng 70%, bên ngoài 30%;

- Công cụ làm việc: máy vi tính (cài đặt các chương trình phục vụ công việc), điện thoại, các văn bản, tài liệu liên quan.

III. QUYỀN HẠN:

Được quyền:

 • - Thuyết minh, trình bày, bảo vệ quan điểm cho các báo cáo, các công việc được phân công làm đầu mối thực hiện;
 • - Yêu cầu các nhân sự Phòng ĐGTS phản hồi ý kiến/ giải thích/ cung cấp thêm các thông tin đối với các công việc mà bộ phận quản lý chất lượng định giá đang kiểm tra/ rà soát lại;
 • - Tham gia các lớp đào tạo trong nội bộ hoặc liên kết của Ngân hàng nhưng phải đảm bảo được tiến độ và chất lượng công việc đang thực hiện.
 • - Đề xuất tăng lương, bổ nhiệm chức danh, điều chuyển công việc theo đúng tiến trình nghề nghiệp/ nhu cầu thực tế của Phòng ĐGTS.

Những quyết định phải lấy ý kiến cấp trên:

 • - Đề xuất/ góp ý nhằm cải tiến các công việc chung của Phòng ĐGTS;
 • - Đề xuất các hình thức chế tài, xử lý vi phạm theo quy định Ngân hàng;

IV. Nơi làm việc:

- Hội sở 62A CMT8, P. Võ Thị Sáu, Quận 03, HCM


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)