*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Làm đầu mối để thu thập, cung cấp thông tin cho các đối tác Định chế tài chính (FI) nhằm phục vụ cho việc cấp hạn mức giao dịch FX, MM, Repo:

- Là đầu mối liên hệ các phòng ban Vietbank để cập nhật các chỉ số tài chính, hồ sơ pháp lý… cung cấp theo yêu cầu đối tác

- Chủ động liên lạc đối tác để thu thập các số liệu tài chính, cập nhật hồ sơ pháp lý…nhằm phục vụ cho việc chấm điểm hạn mức

- Cập nhật file theo dõi các thông tin trao đổi giữa Vietbank và đối tác khi phát sinh

2. Thực hiện chấm điểm, đánh giá và trình cấp thẩm quyền phê duyệt các hạn mức liên ngân hàng mà VietBank cấp cho đối tác:

- Chấm điểm các đối tác theo các chỉ tiêu đánh giá đã được thông qua bởi các cấp có thẩm quyền.

- Theo dõi tình hình kinh doanh, biến động trên thị trường của mỗi Định chế tài chính

- Chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan khác trong việc đề xuất và trình cấp thẩm quyền phê duyệt

3. Theo dõi, quản lý các hạn mức liên ngân hàng đã cấp cho và được cấp bởi đối tác theo định kỳ :

- Thường xuyên cập nhật tình hình các hạn mức cấp và được cấp

- Cập nhật tiến độ sử dụng các hạn mức

4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ phát sinh liên quan đến nghiệp vụ

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Có kiến thức tốt về thị trường liên ngân hàng.

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/11/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)