*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Tổ chức quản lí nhân sự của bộ phận:
  • a) Xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động thuộc chức năng và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất.
  • b) Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên chuyên trách đảm bảo năng lực nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh theo chức năng; quản lý tính chấp hành nội quy, quy định nghiệp vụ Ngân hàng.
  • Triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động kinh doanh:
  • a) Am hiểu khách hàng để tư vấn, cung cấp giải thích tài chính, giải đáp, cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ cho khách hàng qua các hình thức bán hàng trực tiếp hoặc các hình thức triển khai khác của Ngân hàng.
  • b) Tham gia công tác quản lý, triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng:
  1. Triển khai thực hiện công tác quản lý hàng hóa cầm cố của khách hàng:

- Triển khai công tác tiếp nhận, áp tải hàng hóa cầm cố của khách hàng cho Ngân hàng.

- Triển khai công tác quản lý kho hàng cầm cố, tổ chức thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình tình quản chấp, cầm cố hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp phát tín dụng của Ngân hàng.

  1. Thực hiện công tác khác theo phân công của Cấp quản lý.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, và các chuyên ngành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm nhân viên tín dụng, nhân viên kinh doanh tại ngân hàng.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.

- Kỹ năng tiếp thị

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng thuyết trình

*NƠI LÀM VIỆC: 

​24 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 15/12/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)