*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền;

- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;

- Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT;

- Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;

- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;

- Tham gia đào tạo Phòng chống rửa tiền, FATCA định kỳ hàng năm;

- Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA;

- Tổ chức, quản lý nhân sự của Bộ phận;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC 

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCRT và FATCA;

- Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng,

- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền, FATCA,

- Có kiến thức quản lý dự án.

- Có khả năng thống kê, phân tích báo cáo.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Năng động, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

- Khả năng quản lý đội, nhóm; Kỹ năng biên soạn, trình bày văn bản tốt

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/12/2022(ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)