Ông Đỗ Khoa Hiệp

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh theo Chương trình hợp tác Pháp - Việt

Thạc sỹ quản lý - Trường Kinh doanh Audencia (Cộng hòa Pháp)

Kỹ sư điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Quá trình công tác

- Ông có bề dày chuyên môn kinh nghiệm trên các cương vị quản lý cấp cao mà ông đảm nhiệm tại Ngân hàng TMCP khác với 10 năm công tác. đã từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng TMCP khác với 10 năm công tác. Tại ACB, năm 2012, ông bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản lý rủi ro hoạt động, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro vào năm 2015 và Giám đốc Khối Vận hành từ tháng 05/2020. Trước đó, ông đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động quốc tế tại các nước Châu Á và Pháp trong lĩnh vực chiến lược, hoạt động, mô hình tài chính, quản lý thay đổi và tái cấu trúc quy trình kinh doanh.

  • - Ông được HĐQT Vietbank bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc vào tháng 03/2022 và được phân công phụ trách Khối Vận hành, Khối Tài chính và Khối Công nghệ thông tin.
Chu tich