Ông Nguyễn Trọng Phúc

Phó Tổng Giám Đốc

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kỹ thuật Hoàng gia Melbourne (RMIT)

Cử nhân Luật, Đại học Luật TP.HCM

Quá trình công tác

- Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý doanh nghiệp; đã đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao: Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Á Châu (ACBS) - Ngân hàng ACB; Giám đốc Vùng Tây Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn - Ngân hàng VIB.
- Tại Vietbank, ông đã trải qua các vị trí cán bộ quản lý cấp cao như: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM.
- Từ tháng 06/2022, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng Hồ Chí Minh 1.


Quay lại
Chu tich