Bà Trần Thị Lâm

Phó Tổng Giám đốc

- Bà Trần Thị Lâm là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn và xây dựng Vietbank từ những ngày đầu thành lập với triết lý kinh doanh trên nền tảng chữ Tín. Trong thời gian qua, với vai trò là Cố vấn cấp cao của Hội đồng Quản trị và là thành viên Ủy ban Nhân sự, bà luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị và điều hành, vào ngày 19/05/2023, bà Trần Thị Lâm được HĐQT Vietbank bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Vietbank kỳ vọng với sự bổ sung nhân sự cấp cao này sẽ góp phần đưa Ngân hàng tiếp tục phát triển, tăng trưởng quy mô, vào Top 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Chu tich