*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công việc hàng tuần/tháng của Bộ phận.

- Tổ chức, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ phận.

- Phân công công việc cho A/O phù hợp với năng lực của A/O.

- Hỗ trợ A/O tân tuyển trong việc thẩm định, chăm sóc và phát triển khách hàng.

- Cập nhật, phổ biến các quy trình/quy định về sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ cho A/O.

a. Tư vấn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng hiện hữu:

- Tiếp xúc, giới thiệu, và tư vấn khách hàng về các đặc tính và tiện tích của các sản phẩm dịch vụ của Vietbank, bao gồm: sản phẩm cho vay, sản phẩm huy động, dịch vụ tài khoản..

- Hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tuc cung cấp sản phẩm dịch vụ.

- Bán chéo sản phẩm trong phạm vi được phân công.

- Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng và xử lý, thông báo kết quả cho khách hàng.    

b. Thực hiện các nghiệp vụ thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng:

- Thu thập các thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh, năng lực, tài chính và uy tín của khách hàng.

- Thẩm định khách hàng theo quy tình nghiệp vụ, lập tờ trình, đề xuất cấp/không cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến các mức giá, phí, lãi suất và chính sách khách hàng.

- Trình hồ sơ tín dụng cho cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c. Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới:

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng hiện hữu sau khi cấp tín dụng: việc sử dụng hạn mức, sản phẩm và dịch vụ của Vietbank nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

- Tiếp nhận, giải quyết hoặc phản hồi lên cấp trên trực tiếp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của khách hàng.

- Thực hiện các chính sách chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu, nhắc nợ/thúc nợ để không bị trễ hạn.

- Lập kế hoạch tiếp thị, trực tiếp tiếp xúc khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

- Khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu sẵn có của Vietbank để phát triển khách hàng.

d. Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo quy định.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, và các chuyên ngành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm nhân viên tín dụng, nhân viên kinh doanh tại ngân hàng.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.

- Kỹ năng tiếp thị

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư....

- Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Vi tính: văn phòng, TCBS

- Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

*NƠI LÀM VIỆC

- Bà Rịa-Vũng Tàu

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày:31/03/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ