Vị trí thực tập

Nhân viên Kinh doanh hoặc Giao dịch viên

Giới tính

Không yêu cầu

Địa điểm làm việc

Các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên toàn hệ thống Vietbank

Hạn nhận hồ sơ

Kể từ ngày ra thông báo

I.Yêu cầu vị trí thực tập:

- Sinh viên năm nhất trở lên hoặc đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng/Đại học.

- Chuyên ngành: Các ngành liên quan hoạt động Tài chính - Ngân hàng

- Tin học: Biết sử dụng Word, Excel, Powerpoint, ...

- Ngoại ngữ: Hiểu và sử dụng cấu trúc câu, từ vựng cơ bản đáp ứng yêu cầu giao tiếp cụ thể.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, bán hàng.

II.Quyền lợi cơ bản:

- Được tham gia trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ngân hàng.

- Được hưởng thù lao theo kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh.

- Có cơ hội được tiếp nhận chính thức.

- Được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ.

III. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký thực tập (Theo mẫu yêu cầu của Vietbank có đính kèm ảnh 3x4).

- Giấy giới thiệu/ xác nhận kết quả học tập (có đóng dấu xác nhận của trường hoặc bằng tốt nghiệp).

- Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/ Passport - bản sao y chứng thực không quá 06 tháng).

- Chứng chỉ khác (nếu có): tin học, ngoại ngữ (bản sao).


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)