Thoa man nhu cau khach hang

Phòng chống rửa tiền

Vietbank cam kết thực hiện đúng các quy định về Phòng chống rửa tiền theo Luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Bảng trả lời câu hỏi Wolfsberg (Vui lòng xem file đính kèm)
+ Chính sách phòng chống rửa tiền (Vui lòng xem file đính kèm)

Tuân thủ FATCA

Vietbank đã tham gia Đạo luật tuân thủ thuế của Hoa Kỳ đối với các chủ tài khoản nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) và cam kết thu thập thông tin khách hàng, thực hiện báo cáo, khấu trừ thuế liên quan đến chủ thể Hoa Kỳ cho Cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và Ngân hàng nhà nước Việt Nam. (Vui lòng xem file đính kèm)
Ton trong quyen loi nhan vien
Duy tri nguyen tac quan tri

Chứng nhận USA Patriot Act

Theo Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ (USA Patriot Act), bất kỳ ngân hàng nào có mở tài khoản tại Mỹ đều phải hoàn thành chứng nhận USA Patriot Act. (Vui lòng xem file đính kèm)