Thoa man nhu cau khach hang

Thỏa mãn các nhu cầu khách hàng

- Luôn phục vụ khách hàng với thái độ tận tâm.
- Mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
- Đầu tư công nghệ thông tin, làm cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm ứng dụng phương thức giao dịch hiện đại giữa khách hàng với Vietbank.
- Không ngừng học hỏi, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ và các hoạt động của Vietbank.

Tôn trọng & Đảm bảo quyền lợi của nhân viên

- Mỗi CBNV của Vietbank được xem là một cổ đông với vốn góp là năng lực, nhiệt huyết, sự tận tâm hết mình vì công việc.
- CBNV của Vietbank được hưởng:
+ Mức thu nhập cạnh tranh.
+ Chế độ phúc lợi thỏa đáng.
+ Sự thăng tiến về vị trí và chuyên môn.
+ Cơ hội được rèn luyện.

Ton trong quyen loi nhan vien
Duy tri nguyen tac quan tri

Duy trì nguyên tắc quản trị & điều hành minh bạch

- Đảm bảo sự phát triển an toàn của Vietbank.
- Giữ gìn đạo đức trong kinh doanh.

Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
- Mỗi thành viên của Vietbank có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng & môi trường thể hiện qua các hành động cụ thể hàng ngày.

Thu hien trach nhiem cong dong