Bà Ngô Trần Đoan Trinh

Phó Tổng Giám Đốc 

Cử nhân Tài chính các ngành sản xuất

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

- Bà có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tín dụng cùng thời gian dài khẳng định năng lực và sự gắn bó với Vietbank từ khi thành lập (năm 2007). Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Vietbank như: Trưởng phòng Phân tích tín dụng, Trưởng ban Tín dụng Hội sở, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro.

  • - Bà được HĐQT Vietbank bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ tháng 11/2017. Hiện Bà đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tín dụng.