Ông Lê Huy Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác

- Ông có hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước khi gia nhập Vietbank, ông đã đảm nhiệm các vị trí quản lý tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (Trưởng phòng Tín  dụng Chi nhánh, Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng Hà Nội), Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Á.

- Từ khi gia nhập Vietbank vào năm 2017, ông đã đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao: Phó Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc trước khi giữ chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị.

 - Tháng 02/2023, Ông được Hội đồng quản trị Vietbank bổ nhiệm trở lại vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng Hà Nội.


Quay lại