Ông Nguyễn Đăng Khoa

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Tài chính - Tín dụng

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

- Ông có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Ông đã đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Techcombank như: Trưởng Phòng giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực/Vùng, Giám đốc thúc đẩy bán và chất lượng dịch vụ, Giám đốc tư vấn khách hàng cá nhân Khối Dịch vụ bán hàng và Kênh phân phối, Cố vấn phát triển năng lực Khối Ngân hàng bán lẻ.

- Ông gia nhập Vietbank từ tháng 12/2022 với vai trò Phó Tổng Giám đốc và được phân công phụ trách Khối Doanh nghiệp, Khối Cá nhân, Công tác thúc đẩy bán hàng

Chu tich