Ông NGUYỄN TIẾN SỸ

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Đại học Griggs (Hoa Kỳ)

Quá trình công tác

- Ông có hơn 15 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và nhiều năm kinh nghiệm điều hành, quản lý cấp cao tại các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia. Ông là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường Đại học và cũng là Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, bất động sản.

- Ông gia nhập Vietbank từ tháng 03/2021 với vị trí Phó Tổng Giám đốc. Hiện ông là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hỗ trợ kinh doanh.

Chu tich