Ông Phạm Danh

Phó Tổng Giám Đốc

Thạc sỹ Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

- Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng và Vietbank.

  • - Tại Vietbank, từ vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, ông đã đưa Phòng giao dịch Vạn Hạnh phát triển thành Chi nhánh Sài Gòn.
  • - Tháng 11/2017, ông được HĐQT Vietbank bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn. Từ tháng 06/2022, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng Hồ Chí Minh 2.