Ông Hứa Ngọc Nghĩa

Trưởng Ban Kiểm Soát

Cử nhân Kinh tế

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

- Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức sau:

+ Phó Kiểm toán Sacombank.

+ Thành viên HĐQT Sacombank Cambodia.

+ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty chứng khoán Langexang Lào PRD.

+ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty chứng khoán Sacombank SBS.

- Hiện ông là Trưởng Ban Kiểm soát Vietbank.

Chu tich