Ông Mạc Hữu Danh

Thành viên Ban Kiểm soát

Cử nhân Kinh tế - Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng TP.HCM

Cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Quá trình công tác

- Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức sau:

+ Phó phòng Đối ngoại - Chi nhánh Hồ Chí Minh (BIDV).

+ Trưởng Phòng thanh toán và chuyển ngân Chi nhánh Hồ Chí Minh (Deutsche Bank).

+ Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Sacombank - SBS.

+ Thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng Hong Leong Vietnam.

+ Phó Ban Kiểm toán nội bộ Vietbank.

- Hiện ông là thành viên Ban Kiểm soát Vietbank chuyên trách.

Chu tich