Lương Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT

Cử nhân Kinh tế

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác

- Bà có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, ngân hàng và đảm nhận nhiều vị trí quản lý như: Trưởng phòng Kế toán, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoa Lâm, Trưởng đại diện của Công ty cổ phẩn đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Phó Giám đốc Truyền thông Marketing, Phó văn phòng Khu vực miền Bắc Vietbank.

- Từ ngày 26/4/2021 đến nay, bà là Thành viên HĐQT Vietbank.

Chu tich