Ông Nguyễn Hữu Trung

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Đại học Toronto (Canada)

Quá trình công tác

- Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như: Giám đốc điều hành Bank of Montreal (Canada), Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins (Canada), Cố vấn tài chính Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA), Thành viên Ban dự án Brass - hỗ trợ Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

- Từ ngày 26/04/2021 đến nay, ông là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của Vietbank.

.

Chu tich