Quách Tố Dung

Thành viên HĐQT

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP.HCM

Cử nhân Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM

Quá trình công tác

- Trước khi gia nhập Vietbank, bà từng đảm nhiệm một số vị trí quan trọng như: Phó Chủ tịch UBND Quận 11 TP.HCM, Phó Giám đốc thường trực Sở Công Thương TP.HCM, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City

- Bà là Thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bà tiếp tục được bầu là Thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Chu tich