Hướng dẫn giao dịch một cấp trên Internet Banking dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HBK 01 CẤP

Bước 1: Truy cập Internet Banking của Vietbank theo đường link https://online.vietbank.com.vn

Bước 2: Chọn mục Khách hàng Doanh nghiệp

Bước 3: Đăng nhập tài khoản

Bước 4: Thực hiện giao dịch

Bước 5: Xác nhận giao dịch

Bước 6: Thông báo giao dịch thành công

Tin khác