Hướng dẫn thao tác chi lương trên Internet Banking dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp

Các bước thực hiện chi lương trên Internet Banking

Bước 1: Tạo giao dịch chi lương

 • Đăng nhập Internet Banking/ Chọn Chi lương trong hệ thống
 • Chọn Fie mẫu để tải file mẫu danh sách chi lương
 • Điền đầy đủ thông tin trên màn hình
 • Nhấn “Xác nhận” (Hệ thống upload danh sách chi lương lên màn hình)
 • Nhấn “Kiểm tra” (Màn hình kết quả kiểm tra tính hợp lệ của danh sách chi lương)
 • Nhấn “Tiếp tục”
 • Điền đầy đủ thông tin trên màn hình
 • Chọn Phương thức xác thực phù hợp
 • Nhấn “Hoàn tất”:

+ Hợp đồng 01 cấp duyệt: Giao dịch hoàn tất.

+ Hợp đồng 02/03 cấp duyệt: Giao dịch chuyển qua cấp phê duyệt tiếp theo.

 

Bước 2: Ký duyệt chi lương

 • Đăng nhập Internet Banking/ Chọn tính năng Duyệt lệnh chi lương
 • Chọn giao dịch cần ký xác nhận
 • Nhấn biểu tượng tìm kiếm để xem chi tiết danh sách chi lương
 • Nhấn “Tiếp tục” -> Màn hình xác thực
 • Kiểm tra thông tin và chọn phương thức xác thực phù hợp

 

Bước 3: Quản lý giao dịch chi lương

 • Chọn tính năng Quản lý giao dịch chi lương
 • Chọn ngày chi lương.
 • Nhấn “Tìm kiếm” -> Màn hình kết quả giao dịch cần tra cứu.

Hướng dẫn sử dụng xem tại đây

Tin khác