AN YÊN CUỘC SỐNG - VUI ĐÓN HÈ SANG

1.THÔNG TIN CHUNG

Thời gian: Từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 30/06/2023

  • Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc
  • Đối tượng: Tất cả các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua VIETBANK trong thời gian khuyến mại.
  • Sản phẩm áp dụng: Áp dụng khi Khách hàng mua Sản Phẩm bảo hiểm chính và Sản Phẩm bảo hiểm bổ sung được Hanwha Life Việt Nam phân phối qua VIETBANK.

2.CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA HĐBH LIFE FUN:D – SỐNG THỎA CHẤT

3.CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA CÁC LOẠI HĐBH KHÁC

4.THỜI GIAN TRAO GIẢI

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi Quý khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc hoặc thông qua hotline 1800.1122

Tin khác